Skip to main content

عطاء رقم ENG-119-2023-ATSHالتاهيل المسبق – محطة تجميع ومحطة معالجة مركزية ومرافق الدعم - امتداد - Zallaf

Zallaf Libya

Contact info

Sabha (Main) Office
Tripoli Office
Floor 22, Tripoli Tower, Tripoli, Libya
info@zallaf.com
+218 21 3660810 ext. 2000 – 1010

© Copyright Zallaf Co. – All Rights Reserved.